Krátko o projekte

Developerský projekt IBV Byty Slovany stavia na vytvorení nielen komfortných domovov, ale aj na rozvoji infraštruktúry, ktorá podporuje kvalitu života obyvateľov. Tento projekt sa nachádza v obci Slovany a prináša významné zlepšenia pre túto lokalitu.

Rozsah vykonaných prác

1. Výstavba verejného vodovodu (1,3 km): Dostupnosť čistej pitnej vody je základným právom a vybudovanie 1,3-kilometrového verejného vodovodu zabezpečilo spoľahlivý prístup k vode pre obyvateľov.

2. Výstavba verejnej kanalizácie (1,3 km): Odpadová voda je dôležitou súčasťou urbanizovaného prostredia a výstavba verejnej kanalizácie prispela k zabezpečeniu správneho odvodu odpadových vôd.

3. Výstavba tlakovej kanalizácie + prečerpávacej stanice (2,8 km): Moderné kanalizačné riešenia sú kľúčovým prvkom pre udržateľný rozvoj a vybudovanie tlakovej kanalizácie s prečerpávacou stanicou výrazne zlepšilo efektívnosť odpadového hospodárstva.

4. Výstavba verejného osvetlenia (17 ks lámp):Verejné osvetlenie nie je len o bezpečnosti, ale aj o vytváraní príjemnejších komunitných priestorov. Inštalácia 17 lámp spolu s elektrickým rozvodom zlepšila viditeľnosť a bezpečnosť v noci.

5. Výstavba jednosmernej komunikácie (1,4 km):Kvalitné cestné pripojenie je kľúčom k plynulému pohybu v komunite a vybudovanie jednosmernej komunikácie prispeje k pohodlnému cestovaniu.

6. Výstavba chodníka pre peších (1,4 km): Chodníky pre peších podporujú aktívny životný štýl a zabezpečujú bezpečný pohyb chodcov.

Tieto významné zlepšenia sa odovzdávajú obci Slovany bezplatne v súlade so zmluvou. Tento krok nielen posilňuje spoluprácu medzi developerom a obcou, ale zároveň zabezpečuje, že nové infraštruktúrne aktíva budú slúžiť obyvateľom dlhodobo.

HORE