Tri Duby

Projekt Tri Duby predstavuje viac než len výstavbu nových domovov. Je to investícia do rozvoja komunity a jej infraštruktúry, ktorá zabezpečí pohodlný a kvalitný život pre obyvateľov.

Rozsah vykonaných prác

1. Výstavba verejného vodovodu (3,5 km): Pitná voda je základným prvkom života a výstavba 3,5-kilometrového verejného vodovodu zabezpečila spoľahlivý prístup k nej pre všetkých obyvateľov.

2. Výstavba verejného osvetlenia (35 ks lámp): Verejné osvetlenie nie je len o bezpečnosti, ale aj o tvorbe príjemných verejných priestorov. Inštalácia 35 lámp spolu s elektrickým rozvodom zlepšila viditeľnosť a bezpečnosť vo všetkých hodinách dňa.

3. Výstavba obojsmernej komunikácie (3,5 km): Kvalitné cesty sú kľúčom k plynulému fungovaniu komunity. Výstavba 3,5-kilometrovej obojsmernej komunikácie zvýšila pohyblivosť obyvateľov a efektívnosť dopravy.

4. Výstavba chodníka pre peších (2,8 km): Chodníky pre peších podporujú aktívny životný štýl a zabezpečujú bezpečný pohyb chodcov. Výstavba 2,8-kilometrového chodníka prispeje k zlepšeniu kvality života.

Sme hrdí na to, že všetky tieto infraštrukturálne siete budeme bezplatne odovzdávať Obci Karlová v súlade so zmluvou. Tento krok nielen posilňuje našu spoluprácu, ale zároveň zabezpečuje, že nové infraštruktúrne aktíva budú slúžiť obyvateľom a komunite v dlhodobom horizonte.

HORE